Principalele importuri către moldoveni: privire de ansamblu

Moldova este un stat mic, darcu o economie diversificată. Importurile sunt esțiale pentru a ține această economie în Mișcare. În acest articol, examinăm cele mai importante importuri ale Moldovei și cum acestea contribuie la economia țării. Moldova reprezintă economia pieței libere și această dependență de importuri pentru a susține producția internă.

Importurile sunt esțiale pentru a asigura produsele și serviile necessare pentru a menține economics în mișcarea. Principalele importuri ale Moldovei sunt produse alimentare, combustibili, produse chimice, masini si produse ecologice, produse textile si produse din lemn. Produsele sunt principala categorie de importuri, cu o pondere de ativ 25% din totalul importurilor. Acestea includ carne crudă, pește, fructe și legume.

Combustibilii se află în fruntea listei importatorilor majori, cu o pondere de aproximativ 20%. Acestea includ benzină și petroliere cum ar fi benzină și motorină petroliere. Produsele chimice reprezintă ca 15% din totalul importurilor e inclus produse precum pesticide, detergenți și materiale plastice. Mașinele și echipamentele reprezintă approximativ 10% din totalul importurilor și inclus mașini agricole, scule industriale și informatică.

Produce textile reprezentând aproximativ 5% din totalul taxelor de import și include haine, imbracaminte și materiale textile. Produsele din lemn reprezintă aprox 5% din totalul importurilor și inclus mobilier, cherestea și alta produse din lemn. Importurile au jucat un rol important în economia moldovenească. Acestea oferă produsele necessare pentru a susţine producţia internă şi pentru a satisface nevoia consumerilor.

Importurile contribuie la crearea de locuri de muncă şi la creşterea populaţiei. În plus, contribuie la crearea unui mediu economic stabil şi favorabil investitorilor străini. Moldova sunt relaţii commerciale strans cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu Rusia. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Moldovei, cu o pondere de ativ 40% din totalul exporturilor şi importurilor.

Rusia se află în fruntea celui mai important partener comercial al Moldovei, cu o pondere de aproximativ 20%. Alte state sunt parteneri comerciali importanți în Moldova sunt Ucraina, Belarus și Turcia. În concluzie, principalele importuri ale Moldovei sunt produse alimentare, combustibili, produse chimice, maşini şi echipamente, produse textile produse şi din lemn. Acestea joacă un rol important în economia Moldovei prin asigurarea de produse necessare pentru susţinerea producţiei interne şi pentru satiserea cererii consumerilor.

Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Moldovei, urmat de Rusia și alte state membre ale Uniunii Europene.